Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Samostatne stojaci objekt tesne pri kostole. Má štvorcový pôdorys. Zvonica s gotickými detailmi z 15. storočia, ktorá bola zbarokizovaná a v 20. storočí opravená. Vo zvonici sú štyri zvony, najmenší z roku 1608. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica (vedľa Kostol Narodenia Panny Márie) foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica (vedľa Kostol Narodenia Panny Márie) foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica (vedľa Kostol Narodenia Panny Márie) foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica (vedľa Kostol Narodenia Panny Márie) foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 12/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 10.
GPS
48.721460, 19.130501
48°43'17.3"N 19°07'49.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk