Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radvaň (Banská Bystrica) - Kaštieľ Bárczyovcov
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ z roku 1677. [1] V 18. a 19. storočí prešiel viacerými úpravami. Po roku 1945 ho adaptovali pre nové účely. [2] Dvojpodlažná budova stavaná na pôdoryse v tvare písmena L so zachovanými renesančnými klenbami.(?) Pred vstupom do nádvoria je časť niekdajšieho opevnenia s bránou a nad ňou chronostikon. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a adaptácia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je katastrofálny! Kaštieľ sa zmenil na ruinu. Za socializmu slúžil ako krčma.
Prístup
Kaštieľ je situovaný v zástavbe na okraji zaniknutého mestečka Radvaň, dnes súčasti Banskej Bystrice.
Fotogaléria
Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Oto Tomeček 3/2009Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Oto Tomeček 3/2009Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Oto Tomeček 3/2009Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Oto Tomeček 3/2009Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Oto Tomeček 3/2009Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Patrik Kunec 3/2009Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Patrik Kunec 3/2009Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Patrik Kunec 3/2009Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Patrik Kunec 3/2009Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Patrik Kunec 3/2009Radvaň - Kaštieľ Bárczyovcov foto © Patrik Kunec 3/2009
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 9.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 29.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 9.
GPS
48.722462, 19.130965
48°0 43' 20.86", 19°0 7' 51.47"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk