Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radvaň nad Dunajom - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Radvaň nad Dunajom, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený ako artikulárny v druhej polovici 17. storočia. Obnovili ho v roku 1796. Vežu pristavali neskôr. Fasády boli klasicisticky upravené v prvej polovici 19. storočia. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a rovným stropom má nad vchodom drevenú protestantskú emporu na dvoch stĺpoch. Priestor pod vežou tvorí predsieň kostola. Bočné fasády majú tri polkruhovo ukončené okná a dekoratívne oporné piliere. Veža s dvoma kordónovými rímsami má lizénový rám a okrúhle okno nad portálom. Zakončená je ihlanovou strechou. Po stranách veže sú štítové krídla so slepými okrúhlymi oknami. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novšie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 11.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 11.
GPS
47.746734, 18.370308
47°44'48.2"N 18°22'13.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk