Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radvaň nad Dunajom - Kostol Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radvaň nad Dunajom, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1833. Jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou severnou sakristiou a malou strešnou vežičkou nad štítovým priečelím, ktorá je ukončená ihlanom. Priestor je zaklenutý valenou klenbou. Nad portálom je nápisová tabuľa vzťahujúca sa na stavbu kostola a termové okno. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom oblácie sv. Štefana kráľa je klasicistický z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 11.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 11.
GPS
47.749164, 18.377381
47°44'57.0"N 18°22'38.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk