Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radvanovce - Kaplnka (Kostol) Panny Márie Ružencovej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radvanovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neoklasicistická kaplnka postavená v roku 1909. Jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a pomerne masívnou nízkou vstavanou vežou. [1] Fasády sú hladké. Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Kostol v Radvanovciach bol pôvodne malou kaplnkou, ktorá však nutne potrebovala obnovu a prestavbu. Veriaci začali kostol obnovovať. Prestavba kostola trvala jeden rok. V roku 1968, na Sviatok Panny Márie Ružencovej, kostol posvätil hanušovský farár Alfréd Wilk. Na hlavnom oltári je namaľovaný obraz Ružencovej Panny Márie. Bočné oltáre zdobia obrazy sv. Veroniky a sv. Antona Paduánskeho. V roku 1992 po rekonštrukcii vonkajšej fasády bol kostol posvätený farárom Jánom Švec-Bilým a 17. septembra 2000 bol kostol po komplexnej obnove interiéru i exteriéru konsekrovaný. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1967 - 1968, 1991 - 1992 a 1999 - 2000.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 12.
[2] www.hanusovce-rimkat.sk (6.1.2017)
GPS
49.050725, 21.458077
49°03'02.6"N 21°27'29.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk