Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radzovce - Kostol Panny Márie kráľovnej anjelov
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radzovce, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1913 v historizujúcom slohu. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou štíhlou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. V exteriéri sú dekoratívne oporné piliere. [1] Veža má v hornej časti skosené hrany.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Zvony vo veži sú tiež z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 12.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 12.
Bibliografia
www.radzovce.sk
GPS
48.221758, 19.828468
48°13'18.3"N 19°49'42.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk