Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rafajovce - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rafajovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1750. Obnovený bol v roku 1931. Jednoloďový barokový priestor s presbytériom, krytý pruskými klenbami. Predstavaná veža je situovaná do západného priečelia. [1] Fasády sú hladké.
 

Výmaľba a nový ikonostas sú z čias obnovy kostola. [2]
 

Presný dátum vzniku farnosti nie je známy. No v Schematizme z roku 1792 sú Rafajovce spomínané ako Parochiák s vtedajšími 7 filiálkami. Počet filiálok sa často nemenil, no 50. roky niektoré odtrhli úplne. Filiálkou, ktorá je čisto gréckokatolícka, sú len Piskorovce. V ostatných prevládalo odjakživa rímskokatolícke vierovyznanie. Prvým známym kňazom pôsobiacim vo farnosti bol Štefan Bačinský ( r. ? - 1825). Zatiaľ najstarším zachovaným prameňom o živote farnosti v 18. storočí je len vizitačný protokol biskupa Michala Manuela Olšavského, ktorý v roku 1752 Rafajovce navštívil. Vo svojom protokole napísal: „V Rafajovciach je drevený kostol, krásny, veľký, v dobrom stave, postavený v roku 1701, krásny zvonku i vnútra. Všetky ikony sú krásne. Oltár je veľký, krásny, čisto zakrytý obrusmi. Bohostánok s krásnou ikonou - drevený. Antimins biskupa Bizanciho. Čaše sú dve, jedna je z medi pozlátená, druhá z cínu, dávna. Iliton čistý. Majú všetky bohoslužobné knihy. Žertveník je dobrý, krásny. Zvony sú dva. Je tu zázračná ikona, ktorá slzila roku 1705, čo je dokázané v došetrení vedenom biskupmi, ale protokoly šetrenia sa nezachovali (vo farnosti), zato na slávu zázraku na sviatok Narodenia Prečistej Panny Márie sú odpusty, púte.“ [3]
 

Dodnes je zvykom, že vo farnosti je odpustová slávnosť dvakrát v roku. Eparchiálna odpustová slávnosť na sviatok Zoslania Svätého Ducha, ďalšia na chrámový sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Odpustová slávnosť na Zoslanie Svätého Ducha sa viaže na tradíciu z roku 1695, ktorá hovorí o existencii baziliánskeho monastiera zasväteného práve tomuto sviatku. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 12.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 12.
[3 - 4] www.grkat.nfo.sk (6.1.2017)
Bibliografia
www.rafajovce.sk
GPS
49.043192, 21.739329
49°02'35.5"N 21°44'21.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk