Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rajec - Radnica
Lokalita
obec Rajec, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná budova postavená v 16. storočí, prístupná zo všetkých strán. [1] Iný zdroj čas vzniku umiestňuje do prvej polovice 17. storočia. [2] Zbarokizovaná bola v druhej polovici 18. storočia. Opäť upravovaná bola v 19. (1830 – 1850) a 20. storočí. [3]
 

Ide o dvojpodlažný blokový objekt na obdĺžnikovom pôdoryse s trojtraktovou dispozíciou. [4] Prízemie malo pôvodne otvorené arkády vo funkcii tržnice. Na poschodí sa nachádzali administratívne miestnosti mestskej rady. Pri barokizácii zamurovali arkády a fasádu barokovo-klasicisticky upravili. [5]
 

Nad vchodom je pamätná tabuľa s portrétom básnika Juraja Slotu (1819 – 1882), narodeného v Rajci. [6]
 

Stred mesta tvorí historické štvoruholníkové námestie, do ktorého ústia vždy dve ulice zvierajúce pravý uhol. Toto dominantné, pravidelné námestie so sieťou ulíc vybiehajúcich z jednotlivých zasunutých nároží (čo je typickým znakom stredovekého gotického urbanizmu) vznikalo v 15. a 16. storočí. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1992. [8]
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý. Po rekonštrukcii v roku 1992 sú arkády zasklené a radnica slúži ako obradná, koncertná i výstavná sieň. [9]
Prístup
Samostatne situovaný objekt uprostred námestia. Stojí na Námestí SNP.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 13.
[2] www.pamiatky.sk (25.8.2020)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 13.
[4] www.pamiatky.sk (25.8.2020)
[5 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 13.
[7 - 9] www.rajec.info/section/default/283 (25.8.2020)
Bibliografia
www.rajec.info
GPS
49.088512, 18.635246
49°05'18.6"N 18°38'06.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk