Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rajec - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Rajec, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kamenný stĺp roku 1818. Vo vrchole je umiestnené súsošie sv. Trojice. V jeho piedestáli je reliéf sv. Floriána, patróna hasičov. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na Námestí SNP.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 13.
Bibliografia
www.rajec.infowww.pamiatkynaslovensku.sk