Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rajecké Teplice - Múzeum dopravy
Lokalita
obec Rajecké Teplice, okres Žilina, Žilinský kraj
História
Myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už v 60. rokoch 20. storočia. Žilina je odpradávna cestnou križovatkou a po postavení Košicko-bohumínskej, Považskej a miestnej železnice Žilina – Rajec sa stala aj významným železničným uzlom. Presídlila sa tu Vysoká škola dopravná a ďalšie inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je doprava. Preto sa v Považskom múzeu v Žiline začala systematicky budovať zbierka exponátov z oblasti histórie dopravy. V 80. rokoch minulého storočia sa mali stať majetkom Považského múzea i historické rušne, avšak napriek snahe zamestnancov múzea sa vtedajšie ČSD rozhodli inak. Následne sa rozvoj tejto oblasti utlmil. Navyše, priamo v Žiline chýbali a zatiaľ stále chýbajú vhodné priestory pre múzejnú expozíciu. [1]
 

V roku 2009, počas 110. výročia trate Žilina – Rajec sa nám vnukla myšlienka vybudovať múzeum dopravy v menšom rozsahu v budove zastávky Rajecké Teplice. Budova sa už niekoľko rokov nepoužívala, ale bola zrekonštruovaná. Od roku 2010 sme sa snažili hľadať zdroje na adaptáciu priestorov pre múzeum a nákup výstavného mobiliáru. Tie sa podarilo získať v roku 2013 vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. Po získaní všetkých administratívnych povolení na zriadenie múzea, múzeum slúži verejnosti. V roku 2017 vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podoru umenia boli zrekonštruované ďalšie priestory v rámci budovy stanice, vďaka čomu bolo možné rozšíriť existujúcu expozíciu. Autormi expozície sú Peter Šimko a Patrik Lehotský. [2]
 

Múzeum sa okrem expozičnej činnosti venuje i výskumu najmä v oblasti cestnej dopravy, ktorú sa občas podarí pretaviť i do knižného diela. Každoročne sa spolupodieľa na príprave podujatia Rajecká Anča so zapojením historického motorového vlaku a ďalšej dopravnej techniky. [3]
 

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach je výsledkom spolupráce niekoľkých inštitúcií, firiem, občianskych združení a jednotlivcov. [4]
 

Najmladšia expozícia Považského múzea v Žiline je spoločným dielom Považského múzea v Žiline a nadšencov historických motocyklov – Slovenského Arielklubu. Nachádza sa v priestoroch budovy železničnej zastávky Rajecké Teplice. Prechádzku vývojom dopravy od najstarších čias po dnešok môžete absolvovať po zazvonení na zvonček na dverách budovy z nástupišťa. [5]

Expozície
Múzeum má jednu expozíciu s názvom Z dejín dopravy na Slovensku, ktorá sa skladá z troch častí. [6]
 


 

Staršie dejiny dopravy
 

Formou panelov, dobových obrazových diel, ale aj trojrozmerných exponátov oboznamuje o cestnej a vodnej doprave od najstarších čias po 20. storočie. [7]
 


 

Železničná časť expozície
 

Zameraná je nielen na stručný prehľad vývoja železničnej dopravy na Slovensku, ale najmä na modely železničných vozidiel, ukážku dvoch kancelárií so signálnou, oznamovacou a zabezpečovacou technikou a pomôckami v komerčnej službe – medzivojnovej (1918 – 1945) a “socialistickej”. Tejto časti dominuje koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytávajúce v zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia a ukážka práce údržby trate s traťmajstrovskou drezinou. [8]
 


 

Cestná doprava v 20. storočí a expozícia motocyklov
 

Okrem všeobecného rámca vývoja automobilizmu, motorizmu, výstavby ciest a verejnej dopravy (MHD, autobusová doprava), návštevník nájde v tejto časti dve miestnosti s historickými motocyklami. V prvej z nich sa nachádzajú motocykle značky Ariel, ktoré svojimi vlastnosťami a vzhľadom zaujali autorov natoľko, že im venujú veľkú časť svojej renovátorskej práce a zberateľskej vášne. Pre porovnanie sú v ďalšej miestnosti vystavené československé motocykle vrátane najstarších motocyklov Jawa, prvého typu motocykla z Považských strojární Manet 90 a unikátom sú aj slovenské motocykle Penta, vyrábané po roku 1990 v Kysuckom Novom Meste. [9]

Kontakt
Múzeum dopravy
Kúpeľný park 189/3
013 13 Rajecké Teplice

OTVÁRACIE HODINY
september – jún: na objednávku
júl – august: Pondelok – Nedeľa 9.30 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
Poznámky
[1 - 9] https://pmza.sk/muzeum-dopravy/ (25.1.2019)
GPS
49.129431, 18.678896
49°07'46.0"N 18°40'44.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk