Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rákoš - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Rákoš, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1819. Neskôr bol upravovaný. Sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, zaklenutým valenou klenbou a dreveným kazetovým stropom. Fasáda je hladká. Predstavaná veža členená lizénami a pilastrami má pod zvukovými oknami štukované reliéfy baníckeho odznaku. [1]
 

Hlavný oltár je rokokovo-klasicistický zo začiatku 19. storočia. Je to ľudovo riešená stĺpová architektúra zakončená baldachýnom, po stranách sú sochy apoštola Petra a Pavla, uprostred empírový obraz Noli me tangere. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia, drevená s rokajovou ornamentikou, z dielne J. Reisigera, rezbára z Jelšavy. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 15.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 15.
Bibliografia
www.obecrakos.sk
GPS
48.601932, 20.149231
48°36'07.0"N 20°08'57.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk