Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rákoš - zvonica
Lokalita
obec Rákoš, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica renesančného typu postavená v 18. storočí. [1] Vežovitý objekt na pôdoryse štvorca, ktorý je v dolnej časti murovaný a v hornej drevený. Zvonica má drevené zvukové arkády a stanovú šindľovú strechu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na miernom návrší pri Kostole Najsvätejšej Trojice.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 15.
Bibliografia
www.obecrakos.sk
GPS
48.603286, 20.147362
48°36'11.8"N 20°08'50.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk