Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rakovčík - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Rakovce, Rakovič
Lokalita
obec Rakovčík, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v prvej polovici 19. storočia (podľa iného zdroja v roku 1890?). Jednoloďová sakrálna stavba s oblým presbytériom a drevenou provizórnou vežou, ktorá je predstavaná na vstupnej fasáde. Veža bola poškodená a jej hornú časť nahradili drevenou stavbou, krytou vertikálne umiestnenými doskami a zakončenou neorenesančnou laternovou strechou z plechu. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri kostola uvádza neúplný ikonostas bez architektonického viazania s použitím obrazov a stĺpikov z čias okolo roku 1800. Na ľavej i pravej strane ikonostasu visia dva veľké obrazy, zrejme vyrezané z veľkej kompozície Posledného súdu, ktorá mohla byť kedysi umiestnená na stene ako dekorácia, obvyklá v starších drevených kostoloch. Kompozične ide i ikonografické znázornenie zo 17. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 16.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 16.
GPS
49.245200, 21.576920
49°14'42.7"N 21°34'36.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk