Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rakovec nad Ondavou - barokovo-klasicistická kúria
Iný názov
Szirmayovská kúria
Lokalita
obec Rakovec nad Ondavou, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kúria postavená v druhej polovici 18. storočia. Prízemný blokový objekt s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojtraktovou dispozíciou, ktorý je situovaný hlavným priečelím do parku. Hlavné priečelie má mierne vystupujúci rizalit, zakončený trojhranným frontónom. Dvorová fasáda má nárožné rizality. Kúria má vstupný portál s kamenným ostením a bohato profilovanou nadpražnou rímsou, na jej klenáku je plastická mušľa. Nad portálom sa nachádzajú štukové rokajovité palmety. Budova je krytá manzardovou strechou. Miestnosti majú pruské a korýtkové klenby. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína, že z pôvodného interiérového zariadenia sa zachovala baroková vyrezávaná truhlica z roku 1601 a tri portréty z druhej polovice 19. storočia. [2]
 

Kúriu obklopuje už iba časť pôvodného historického parku.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Objekt prešiel rekonštrukciou v roku 1995. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 16.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 16.
[3] www.pamiatky.sk (2.8.2021)
GPS
48.773875, 21.783751
48°46'26.0"N 21°47'01.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk