Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rakovice
Lokalita
obec Rakovice, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ, ktorý sa v písomných prameňoch spomína v roku 1675. [1] V druhej polovici 19. storočia (1856 – 1858) dal kaštieľ jeho majiteľ barón Dionýz Medňanský klasicisticky prestavať. Prestavbami prešiel kaštieľ i koncom 19. storočia. [2] Objekt je dvojpodlažná budova so stredným rizalitom, zakončeným tympanónovým štítom. [3]
 

Je pravdepodobné, že na mieste terajšieho kaštieľa stála staršia stavba – kúria, ktorej stopy sa zistili pri stavebných úpravách v polovici 19. storočia. Za súčasť staršej stavby považoval Dionýz Medňanský, ktorý nálezy v roku 1905 publikoval, veľkú pivnicu a domácu kaplnku s polygonálnou apsidou, ktorá bola v roku 1857 zbúraná. V pivnici malo panstvo ešte v roku 1811 uložených 120 okovov vína (1 okov = 54,3 litra). [4]
 

Do zbierok Maďarského národného múzea v Budapešti Dionýz Medňanský daroval dve nájdené tehly so značkou v tvare skrížených mečov. Nálezy spájal s romantickou víziou rytierskeho rádu templárov alebo johanitov. Dával ich podobne, ako neskôr Pavol Jedlička, do súvisu s ruinami kostolnej lode pochádzajúcej z druhej polovice 14. storočia z lokality „Starý kláštor“ v Piešťanoch. Je možné, že johanitská komenda mohla mať nejaké majetky aj v Rakoviciach. [5]
 

V kanonickej vizitácii rímskokatolíckej fary vo Veselom z roku 1788 sa v domácej kaplnke v rakovickom kaštieli (v tom čase patril grófovi Jánovi Boťánimu) spomína drevený maľovaný oltár s obrazom Panny Márie matky Bolestnej. Oltár dal vyhotoviť predchádzajúci majiteľ kaštieľa Florián Horecký. Kaplnka mala sankustník, v ktorom boli umiestnené dva zvony. [6]
 

Súčasťou interiéru kaštieľa bola ja knižnica, ktorá podľa inventára Arnolda Ipolyho z rokov 1846 – 1847 mala 5610 zväzkov. Knižnica, ktorej zakladateľom bol Alojz Medňanský, obsahovala knihy antických autorov, teologickú, právnickú, historickú, geografickú a hospodársku literatúru, encyklopédie, schématizmy, časopisy, noviny a podobne. Súčasťou knižnice bol archív, v ktorom boli uložené rukopisy notícií uhorských stolíc od polyhistora Matej Bela (1684 – 1749), staršie archívne listiny z pozostalosti kráľovského archivára Adama Rajčániho a odpisy listín. Zbierku 3000 kusov odtlačkov pečatí nalepených na listoch papiera a uloženú v archíve daroval Dionýz Medňanský Maďarskému národnému archívu v Budapešti. Súčasťou knižnice bol herbár, zbierka drevín spracovaných do podoby kníh, mapy, plány a veduty. [7]
 

Z popisu interiéru kaštieľa od Pavla Jedličku je zrejmé, že tam boli dva sklenené pokále. Jeden s erbom Kataríny Zrínskej datovaný rokom 1585, druhý s erbom Gašpara Illésházyho datovaný rokom 1641. Ďalej spomína maľované obrazy – portréty vicebána Slavónie Gašpara Oregóczyho, Ladislava Révaia z roku 1645 a detské portréty. V historickej zbierke Balneologického múzea v Piešťanoch sa nachádza obraz, olejomaľba Svadba Galilejskej. Ide o zmenšenú kópiu namaľovanú v druhej polovici 19. storočia podľa originálneho obrazu Paola Veronesseho. Kópia obrazu bola pôvodne súčasťou zariadenia kaštieľa v Rakoviciach. [8]
 

V roku 1890 Dionýz Medňanský kaštieľ a majetky v obci predal Žigmundovi Kornfeldovi. Jeho syn Dr. Móric Kornfeld si v kaštieli v Rakoviciach urobil letné sídlo, kde prichádzal z Budapešti len na určitú dobu roka. [9]
 

V roku 1918 bol kaštieľ vyrabovaný, pričom sa rozkradla a zničila časť inventára kaštieľa a to hlavne zbierka majoliky, japonského a čínskeho porcelánu. Podobný osud postihol kaštieľ po prechode frontu v roku 1945. [10]
 

Počas prvej Slovenskej republiky bol kaštieľ a veľkostatok, ktoré vlastnil Dr. Móric Kornfeld arizované. Pred prechodom frontu bývali v kaštieli evakuované rodiny. [11]
 

Ku kaštieľu patrili aj hospodárske budovy postavené v rokoch 1821 – 1822 za cestou. Staršie hospodárske budovy, ktoré stali v areáli kaštieľa boli zbúrané. [12]
 

Okolo kaštieľa vytvorili rozsiahli anglický park. Vstup do parku je cez trojitú klasicistickú bránu z 30. rokov 19. storočia s barokizujúcou mrežou. [13]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po požiari v roku 1954 bola na kaštieli opravená strecha, upravené fasády a vymenené okná. Stavebnými úpravami prešiel kaštieľ v rokoch 1995 – 1998. [14]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý.
Prístup
Stojí na severnom okraji obce v rozsiahlom (6,5 ha) anglickom parku.
Fotogaléria
Kaštieľ Rakovice zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Kaštieľ Rakovice foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Rakovice foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Rakovice foto © Imrich Kluka 1/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 16.
[2] www.rakovice.sk/obec-21/historia/historicke-pamiatky/kastiel-110sk.html (8.4.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 16.
[4 - 12] www.rakovice.sk/obec-21/historia/historicke-pamiatky/kastiel-110sk.html (8.4.2021)
[13] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 16.
[14] www.rakovice.sk/obec-21/historia/historicke-pamiatky/kastiel-110sk.html (8.4.2021)
Bibliografia
www.rakovice.sk
GPS
48.561602, 17.740253
48°0 33' 41.77", 17°0 44' 24.91"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk