Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rakovnica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Rekeňa, Rekeň
Lokalita
obec Rakovnica, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1836. Obnovený bol v roku 1866. Je to pozdĺžny sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Nad vstupom je drevená protestantská empora s maľovanou a vyrezávanou rastlinnou ornamentikou na parapete. Fasády sú hladké, len predstavaná veža, situovaná do štítového priečelia, je členená lizénami, pilastrami a nadokenným festónom. Veža je zakončená nízkou zvonovitou strechou. [1]
 

Oltár je neskorobarokový z konca 18. storočia. V 20. storočí ho obnovili a doplnili novým obrazom Krista v Getsemanskej záhrade. Po oboch stranách obrazu sú stĺpy a plastiky apoštola Petra a Pavla, zovreté postrannými ušami akantov s páskou. [2]
 

Vo vysokej zvonici sa nachádzajú dva zvony. Na menšom z nich je nápis: "COM. 5105 DALI LIAT REKENSKÍ EV. AV. CIRKEVNICI V ROKU 1927 ULIALA PREŠOVSKÁ ZVONOLEJÁRNA". Na väčšom: "REKENYE UJFALU EVANGELIKA HIT VALLASU FIOK EGYHÁZ ÖNTETTE 1864 EABEN KALLINA GYÖRGY ISKOLATANÍTÓ IDEJÉBEN ÖNTÖTTE KORRENTSCH MARK EGERBEN". [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 17.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 17.
[3] www.retep.sk (17.6.2017)
Bibliografia
www.rakovnica.sk
GPS
48.657963, 20.458417
48°39'28.7"N 20°27'30.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk