Pamiatky v okolí Slovenska   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rakúsko / Hainburg an der Donau - Kostol sv. Filipa a Jakuba
História a stavebný vývoj
Najvýznamnejšou cirkevnou pamiatkou a dominantou mesta je rímskokatolícky farský Kostol sv. Filipa a Jakuba (St. Phillipus und Jakobus) so svojou vežou na hlavnom námestí (Hauptplatz). Jeho predchodca – Kostol sv. Jakuba s Kaplnkou sv. Kataríny – stál na námestí (predtým Trhovom) už v roku 1236. V roku 1400 bol rozšírený. Pri prestavbe v 16. storočí sa z pôvodnej stavby zachovali napríklad gotické piliere na chóre. V roku 1628 sa stal farským kostolom. [1]
 

Dnešná baroková podoba pochádza z prelomu 17. a 18. storočia. Na západnej fasáde sa zachovali neskororenesančné a barokové prvky. V roku 1684 (alebo v roku 1685) sa začala baroková prestavba chrámu. Vznikol ranobarokový halový kostol s priečnou loďou a so zachovanými gotickými prvkami zo 14. storočia vo svätyni (presbytériu). V dnešnej podobe sa kostol nachádzal približne v roku 1700. Baroková prestavba bola ukončená až v roku 1706. Poslednou veľkou zmenou bola stavba kostolnej veže, ktorá stojí atypicky priamo na východnej strane kostola. Pôvodne malú gotickú vežu kostola v rokoch 1756 - 1757 prestaval architekt Matthias Gerl na 57 metrov vysokú barokovú vežu. [2]
 

Hlavný barokový oltár vytvorili sochári Mathias Roth a Jeremias Weisskopf. Autorom oltárneho obrazu z roku 1713 je Hans Michael Beckhl. Orgán je moderný, pochádza z roku 1982 a vyrobil ho Pirchner Reinisch. Kostolný zvon z roku 1865 bol vyrobený zvonárom Ingácom Hitzerom z barokového zvonu, uliateho v roku 1685. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Rakúsko / Hainburg an der Donau - Kostol sv. Filipa a Jakuba foto © Jana Lacková 9/2015Rakúsko / Hainburg an der Donau - Kostol sv. Filipa a Jakuba foto © Jana Lacková 9/2015Rakúsko / Hainburg an der Donau - Kostol sv. Filipa a Jakuba foto © Jana Lacková 9/2015
Poznámky
[1] www.hainburg.sk (7.3.2016)
[2] Matthias Gerl bol rakúsky architekt a staviteľ pochádzajúci z Klosterneurburgu a pôsobiaci prevažne vo Viedni. www.hainburg.sk (7.3.2016)
[3] www.hainburg.sk (7.3.2016)
GPS
48.147551, 16.941429
48°08'51.2"N 16°56'29.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk