Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rakúsy - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rakúsy, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z druhej polovice 19. storočia postavený v pseudogotickom slohu. Jednoloďová sakrálna stavba s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. V lodi sú pruské klenby. Fasády sú členené lizénovým rámovaním, okná s lomeným oblúkom iba na východnej fasáde. [1] Hranolová veža s lomenými oknami je zakončená ihlancom.
 

Hlavný oltár je iba pozostatkom zo starého gotického oltára Panny Márie z konca 15. storočia. Zachovala sa iba skriňa s párom pohyblivých krídel. Skriňa je štvorpolová, po stranách strednej niky so sochou Madony s Ježiškom boli kedysi maľované postavy sv. Barbory, Margity, Alžbety a Kataríny. Na ľavom pohyblivom krídle je na prednej strane obraz Zvestovanie, dolu Narodenie Pána. Na zadnej strane hore sv. Juraj s drakom, dolu sv. Magdaléna. Na pravom krídle sú na prednej strane obrazy hore Navštívenie a dolu Klaňanie troch kráľov. Na zadnej strane hore sv. Imrich, dolu sv. Ján Krstiteľ. Pozadie scén na prednej strane tvorí zlatý brokát, na zadnej strane je pozadie neutrálne modrozelené. Obrazy sa zaraďujú k neskorogotickému tabuľovému maliarstvu na Slovensku. Boli reštaurované v roku 1974 v snahe čo najviac sa priblížiť stredovekému originálu. Autorkou reštaurátorských prác je akademická maliarka Katarína Schnitzerová. [2]
 

Podľa zachovalých častí oltára je možné predpokladať, že pôvodný kostol bol zasvätený Panne Márii. Nový kostol postavený v druhej polovici 19. storočia bol zasvätený už sv. Martinovi biskupovi a pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj obraz sv. Martina na koni deliaceho sa o plášť so žobrákom od neznámeho autora. Drevené súsošie, ktoré zobrazuje sv. Martina na koni deliaceho sa o svoj plášť so žobrákom je dielom ľudového rezbára Ludvika Korkoša. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 18.
[2 - 3] www.rakusy.sk (17.6.2017)
Bibliografia
www.rakusy.sk
GPS
49.188938, 20.378347
49°11'20.2"N 20°22'42.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk