Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rakytovce (Banská Bystrica) - zvonica
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická zvonica z konca 18. storočia, vežového typu, zakončená ihlancovou strechou. Nad kordónovou rímsou sú z každej strany dvojité združené zvukové okná so žalúziami. Vo zvonici sú dva zvony z 18. storočia, jeden z roku 1783 od banskobystrického zvonolejára J. J. Knoblocha. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Rakytovce sú mestskou časťou Banskej Bystrice.
Fotogaléria
Rakytovce - zvonica foto © Jana Lacková 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 18.
GPS
48.677637, 19.126753
48°40'39.5"N 19°07'36.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk