Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rastice (Zlaté Klasy) - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Veľký Máger
Lokalita
obec Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1886 v duchu romanticky chápaného historizmu na mieste starého neskorogotického sakrálneho objektu. Trojloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia umiestnenou predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté kupolovitou klenbou, v lodiach sú rovné stropy. Veža s nárožnou bosážou je krytá vysokým ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. a z 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza rokokové svietniky z polovice 18. storočia. [2]
 

Kostol má dĺžku 32 m, šírku 20 m a výška veže dosahuje 42 m. Malá časť objektu pochádza zo starého kostola, ktorý bol zbúraný pri výstavbe súčasného kostola. Nástenná maľba presbytéria je z roku 1959 od Massányiho. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Rastice (Zlaté Klasy) - Kostol Povýšenia sv. Kríža (v popredí židovský cintorín) foto © Hana Farkašová 8/2016Rastice (Zlaté Klasy) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 8/2016Rastice (Zlaté Klasy) - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Hana Farkašová 8/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s.470.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 470.
[3] www.zlateklasy.sk (16.1.2017)
Bibliografia
www.zlateklasy.sk
GPS
48.118676, 17.420020
48°07'07.2"N 17°25'12.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk