Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ratková - Evanjelická fara
Lokalita
obec Ratková, okres Revúca, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
Ratková – ev.a.v. fara (č. ÚZPF 696/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2018. Autori: Mgr. Ľubica Fillová, Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (21.6.2019)
Bibliografia
www.ratkova.ocu.skwww.pamiatkynaslovensku.sk