Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ratková - pamiatková zóna
Lokalita
obec Ratková, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Centrom pôdorysnej štruktúry obce, ktorú tvorí radová cestná zástavba, je pomerne veľkorysé pološošovkovité námestie vytvorené na komunikácii vedúcej z Ratkovej do Tisovca. Okolo tohto priestoru stoja remeselnícke domy. Pôvodná zástavba je orientovaná prevažne kolmo na uličnú čiaru, pričom do hĺbky parcely vznikal v dôsledku postupného vývoja dlhý, tzv. spoločný dvor. Vo dvore za obytnou časťou boli dielne, parcelu niekde uzatvárala stodola. Všetky hospodárske stavby boli kryté jednou spoločnou strechou. Domy s dvomi až tromi osami na uličnej fasáde sú murované, trojpriestorové a podpivničené, vstup do pivnice je z ulice. Pôvodné fasády si zachovali úpravu z konca 19. storočia, členia ich lizénové rámy, okolo okien je štuková výzdoba. Zastrešené sú sedlovou strechou, pôvodne bola šindľová s valbou alebo so štítom s vetracími otvormi. Pochádzajú zväčša z prelomu 19. a 20. storočia. Vstupy do domov vo svahovom teréne vyrovnávajú schody niekde kryté strechou nesenou drevenými stĺpmi. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pamiatková zóna bola v Ratkovej vyhlásená v roku 1995. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Prístup
Ratková leží na juhovýchodných častiach Slovenského rudohoria v doline Západného Turca. [3]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 87.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 87.
[3] www.ratkova.ocu.sk (6.10.2015)
Bibliografia
www.obecratkova.sk
GPS
48.590954, 20.095655
48°035'27.4"N 20°005'44.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk