Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ratkovce - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ratkovce, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1756. Prestavaný v empírovom slohu bol v roku 1843. Rozšírili ho v roku 1896. Je to sieňový pozdĺžny priestor so vstavanou vežou a polygonálnym uzáverom presbytéria. Interiér je krytý rovným stropom a má murovaný orámovaný chór. Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami, lizénovým rámovaním a mierny rizalit, ktorý vytvára na priečelí veža, mal v minulosti bosáž. Na nárožiach pristavanej západnej predsiene boli zamurované dve ľudové kamenné plastiky (korpus Krista a sv. Ján evanjelista) z polovice 18. storočia. [1] Dve okná v polygonálnom uzávere sú farebné. Zobrazujú Pannu Máriu s malým Ježiškom na rukách a sv. Antona. K hlavnému vchodu je zo západnej strany predstavaná malá predsieň, tzv. žebračnica. Zo severnej strany kostola je pristavená sakristia so zamurovaným schodiskom na kazateľnicu. Vchod na chór a do veže je priamo z kostola dreveným točitým schodiskom. Vo veži pod kopulou sú dva zvony bez bližšieho označenia. [2] Veža má skosené hrany a je zastrešená zvonovitou prilbou.
 

Hlavný oltár je pseudorománsky z roku 1896. Drevené lavice sú barokové z druhej polovice 18. storočia a z roku 1896. [3] Oltár má zasklenú vitrínu a plastikou súsošia malého dieťaťa Panny Márie v lone sv. Anny a sv. Joachima. Po stranách dopĺňajú oltár plastiky Božieho Srdca Ježišovho a Srdca Panny Márie. [4] Voľné obrazy Svätej rodiny a Trnavskej Panny Márie sú barokové z polovice 18. storočia. Baroková polychrómované drevorezba Piety pochádza z konca 18. storočia. [5] Organ je z roku 1843. [6]
 

Malé sanktuárium je od lode kostola vyvýšené o jeden stupeň a oddelené nízkou kovanou mrežou, tzv. šrankami. Na podmurovaných rímsach polygonálneho uzáveru stoja plastiky sv. Štefana a sv. Václava. V murovanom výklenku pravej steny stojí plastika Ružencovej Panny Márie. Sanktuárium dotvára menšia lavica. [7]
 

V interiéri lode stojí na podmurovanej rímse polychrómovaná drevorezba barokovej Piety z konca 18. storočia. Na ľavej strane sa na podmurovaných rímsach nachádza niekoľko menších plastík. Na ľavej stene bola kazateľnica s polygonálnym parapetom z roku 1896. [8]
 

Najcennejšou pamiatkou v kostole je olejomaľba sv. Jozefa väčšieho formátu. V kronike obce Ratkovce sa píše, že podľa ústneho podania by to mal byť oltárny obraz pôvodného malého kostola z roku 1706, ktorý bol najprv kaplnkou a stál na mieste dnešného kostola. Nápis o tom bol objavený na jednej doske nájdenej pri oprave veže v roku 1969. [9]
 

V roku 1934 boli v kostole prevedené stavebno-maliarske práce. Organový chór bol predĺžený asi o 3 metre smerom k oltáru. Interiér kostola bol po prvý raz vymaľovaný v dnešnej podobe. Nad presbytériom sú štyri kruhové maľby v podobe venca: sv. Don Bosco, sv. Jozef s malým Ježiškom, sv. Terezka Ježiškova a sv. Alžbeta. V strede lode je veľká stropná maľba elipsovitého tvaru, znázorňujúca „Reč na hore“.. Na ľavej stene je zobrazený príchod vierozvestcov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Olejový sokel vysoký asi 140 – 150 cm imituje mramorové obloženie stien. Pôvodné olejomaľby krížovej cesty väčšieho formátu boli rozpredané občanom, lebo nezapadali do maľovky interiéru. Sú nahradené obrazmi krížovej cesty hĺbkotlače do maľovky interiéru, veľkosťou prispôsobené maľovke. Náklady za prevedenie stavebných prác a maľovky hradili občania zo zbierok a milodarov. [10]
 

Pod časťou kostola sa nachádza neudržiavaná krypta, bez konkrétneho dátumu vyhotovenia a bez písomných záznamov. [11]
 

Tesne pred kostolom sa v minulosti vypínala krásna mohutná lipa, ktorá bola dokonca zakreslená v leteckých mapách ako orientačný bod. V súčasnosti už neexistuje, pretože vyschla a bola vypílená. [12]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova kostola sa uskutočnila v roku 1969. [13]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernej vyvýšenine nad miestom nazývaným Garda. [14] Nachádza sa vedľa cintorína v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Ratkovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 9/2021Ratkovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 9/2021Ratkovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 9/2021Ratkovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 9/2021Ratkovce - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 20.
[2] https://cervenik.fara.sk/filialka-ratkovce/ (19.10.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 20.
[4] https://cervenik.fara.sk/filialka-ratkovce/ (19.10.2021)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 20.
[6 - 14] https://cervenik.fara.sk/filialka-ratkovce/ (19.10.2021)
Bibliografia
www.ratkovce.sk
GPS
48.466884, 17.717329
48°28'00.8"N 17°43'02.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk