Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ratkovce - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Ratkovce, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný stĺp z roku 1796 s retardujúcimi barokovými prvkami. Renovovaný bol v roku 1848. [1] Na hranolovom stĺpe je umiestnená socha Panny Márie s dieťaťom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Situovaný je nad obcou. Nachádza sa za cintorínom.
Fotogaléria
Ratkovce - Mariánsky stĺp foto © Ľuboš Repta 9/2021Ratkovce - Mariánsky stĺp foto © Ľuboš Repta 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 20.
Bibliografia
www.ratkovce.sk
GPS
48.467583, 17.715815
48°28'03.3"N 17°42'56.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk