Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ratkovská Lehota - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ratkovská Lehota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený na starších základoch v roku 1909 v eklektickom historizujúcom slohu, inšpirovanom neorománskymi a romantickými prvkami. [1] Predstavaná veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2] V interiéri dominuje nástenná maľba Posledná večera.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ratkovská Lehota - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ladislav Luppa 6/2020Ratkovská Lehota - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ladislav Luppa 6/2020Ratkovská Lehota - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ladislav Luppa 6/2020Ratkovská Lehota - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ladislav Luppa 6/2020Ratkovská Lehota - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ladislav Luppa 6/2020Ratkovská Lehota - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ladislav Luppa 6/2020Ratkovská Lehota - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ladislav Luppa 6/2020Ratkovská Lehota - kamenný kríž pred kostolom foto © Ladislav Luppa 6/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 20.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 20.
GPS
48.562643, 20.102684
48°33'45.5"N 20°06'09.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk