Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ratkovská Suchá - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ratkovská Suchá, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1817. Prestavaný bol v roku 1949. Sieňový typ sakrálneho objektu s polkruhovým oltárnym uzáverom a novším rovným stropom z 20. storočia. Fasády člení priebežná podstrešná rímsa a segmentové okná. Štítové priečelie zakončuje zalamovaný štít, pred vchodom je predstavaný portikus s dvoma rustikovanými piliermi. [1] Kostol nemá vežu.
 

Oltár s neoklasicistickou murovanou stĺpovou architektúrou má uprostred obraz Ježiša v Getsemanskej záhrade od J. Hložka z Rimavskej Soboty z roku 1949. Organ je neoklasicistický z druhej polovice 19. storočia. K vyrezávanému parapetu chóru sú prispôsobené časti chóru z roku 1949. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 20.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 20.
GPS
48.579287, 20.069384
48°34'45.4"N 20°04'09.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk