Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ratkovská Zdychava (Rovné) - zvonica
Lokalita
obec Rovné, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Poschodová stavba z konca 18. storočia retardujúca neskorobarokové prvky. Zvonica so štvorcovým pôdorysom je na prízemí murovaná, na poschodí šalovaná. V priestore pod strechou je otvorený priestor. Objekt má stanovú strechu. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Ratkovská Zdychava je od roku 1960 súčasťou obce Rovné.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 20.
GPS
48.604867, 20.020061
48°36'17.5"N 20°01'12.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk