Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ratkovské Bystré - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ratkovské Bystré, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Tolerančný barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1787. Renovovaný bol v roku 1855, 1889, 1921 a 1947. Je to sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, k južnej strane pristavaná veža, k severnej strane predsieň s rovným stropom. Priestor je zaklenutý troma pruskými klenbami so štukovou ornamentikou. Fasády sú hladké. Veža je krytá ihlancom. [1]
 

Oltár z roku 1789 je riešený na spôsob barokových protestantských oltárov z konca 17. storočia, s točenými stĺpmi a akantovou ornamentikou, opravený v roku 1820. Uprostred je Kristus na kríži, pod ním reliéf Poslednej večere, na bokoch sú sochy Mojžiša a Árona. Drevená kazateľnica je baroková z druhej polovice 18. storočia, s akantovou ornamentikou a so sochami evanjelistov. Organ je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 21.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 21.
GPS
48.647605, 20.057898
48°38'51.4"N 20°03'28.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk