Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ratnovce - Kostol sv. Margity Antiochijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ratnovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický sakrálny objekt z 13. storočia, z ktorého sa zachovala dolná časť veže a obvodové múry. V roku 1695 a 1726 bol prestavovaný. Ide o jednoloďový priestor s presbytériom so štvorcovým pôdorysom a rovným uzáverom, ktorý je spolu so severnou sakristiou zaklenutý valenou klenbou. Loď má rovný strop. Fasády sú hladké, nečlenené. Na západnej strane stojí predstavaná masívna gotická veža so štrbinovými oknami. V roku 1695 bola nadstavaná oktogonálnym trupom. V okne sakristie boli ešte v 60. rokoch 20. storočia gotické mreže. Nad vchodom do sakristie je nápis a datovanie 1695 vzťahujúce sa na prestavbu kostola. [1] Na východnej strane presbytéria je zamurované gotické okno. Pôvodné zastrešenie veže odstránili a v súčasnosti je zakončená nevhodne - akýmsi zúženým ihlanom.
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. storočia. [2] Kamenná krstiteľnica nezmyselne umiestnená pred kostolom pochádza z polovice 19. storočia.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V polovici 90. rokov 20. storočia prešiel kostol rozsiahlou obnovou.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v juhovýchodnej časti obce. Stojí na kopci v areáli obecného cintorína.
Fotogaléria
Ratnovce - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 8/2018Ratnovce - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 8/2018Ratnovce - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 8/2018Ratnovce - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 8/2018Ratnovce - kamenná krstiteľnica z polovice 19. storočia foto © Ľuboš Repta 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 21.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 21.
Bibliografia
www.ratnovce.sk
GPS
48.558103, 17.845574
48°33'29.2"N 17°50'44.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk