Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ražňany - sýpka
Lokalita
obec Ražňany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Sýpka niekdajšieho veľkostatku pochádzajúca z čias okolo roku 1840. Poschodová neskoroklasicistická budova, na prízemí so slepými arkádami a na poschodí s menšími štvorcovými oknami, ktoré sú od seba oddelené širokými lizénami. [1] Okolo okien sa nachádza pásová rustika.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav sýpky je dobrý.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 22.
Bibliografia
www.raznany.sk
GPS
49.080803, 21.081494
49°04'50.9"N 21°04'53.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk