Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ráztočno - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ráztočno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol postavený niekedy medzi rokmi 1280 – 1300. Rozšírili ho prvej polovici 15. storočia. Upravený bol začiatkom 16. storočia. Rozšírený o prístavbu s vežou bol koncom 16. a začiatkom 17. storočia. [1] Opäť upravený a v lodi zaklenutý bol okolo roku 1667. [2] Opravili ho v roku 1865. [3] Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou so svorníkom, rebrá sú klinové s jedným žľabom uprostred okosenia. Loď má sieťovú hrebienkovú klenbu (1667). Na južnej strane lode je pôvodný gotický portál z 15. storočia. [4] Fasády sú hladké. Veža je zakončená ihlancom.
 

Na južnej stene sú vertikálne slnečné hodiny s ciferníkom deleným po celej hodine od 7. hodiny rannej do 5. hodiny popoludní. Pravdepodobne vznikli niekedy okolo roku 1667. [5]
 

Barokový hlavný oltár je zo začiatku 18. storočia, doplnený v druhej polovici 18. storočia, s ústredným obrazom Panny Márie a deviatimi sochami. Bočný oltár Božského Srdca je barokový z čias okolo roku 1700, s bohatou rezbárskou rozvilinou rozvetveného akantu. V rozvilinách sú postavičky anjelov a oválny obraz sv. Ignáca z Loyoly. Bočné sochy má z iného barokového oltára, z prvej polovice 18. storočia. Kazateľnica je baroková z prvej polovice 18. storočia. [6]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza rokokovú monštranciu slncového typu z polovice 18. storočia, barokovo-klasicistickú kadidelnicu z obdobia okolo roku 1770 a pacifikál neskorobarokový z čias okolo roku 1800. [7]
 

Zvon je gotický z roku 1522 od zvonolejárskeho majstra Ondreja. [8]
 

Okolo kostola stál ohradný múr asi zo 16. storočia. Zbúrali ho okolo roku 1940. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovený bol v roku 1988. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce. Pri kostole sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Ráztočno - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2022Ráztočno - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2022Ráztočno - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2022Ráztočno - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2022Ráztočno - Kostol Narodenia Panny Márie (vľavo Mariánsky stĺp) foto © Jana Lacková 2/2022Ráztočno - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Jana Lacková 2/2022
Poznámky
[1] www.raztocno.sk/raztocno.html (14.3.2022)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 21.
[3] www.raztocno.sk/raztocno.html (14.3.2022)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 21.
[5] www.raztocno.sk/raztocno.html (14.3.2022)
[6 - 8] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 21.
[9 - 10] www.raztocno.sk/raztocno.html (14.3.2022)
Bibliografia
www.raztocno.sk
GPS
48.770424, 18.756318
48°46'13.5"N 18°45'22.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk