Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Reca - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Réca
Lokalita
obec Reca, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol zriadený pravdepodobne už v 17. storočí. Reštaurovaný a zväčšený bol v roku 1760. Vežu dostal v roku 1867, kedy bol aj prefasádovaný v pseudorománskom slohu. Je to sieňový priestor so vstavanou murovanou pilierovou emporou krytý korýtkovou klenbou. [1] Predstavaná až príliš vysoká veža je krytá vysokým ihlancom. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu je z druhej polovici 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že na fare sa nachádzajú bohoslužobné nádoby - renesančný kalich z roku 1691, rokokový kalich z roku 1778, dve cínové kanvice z roku 1695 a cínový tanier z roku 1694. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Reca - Kalvínsky kostol foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 23.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 23.
Bibliografia
www.obec-reca.sk
GPS
48.232051, 17.450688
48°13'55.4"N 17°27'02.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk