Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
refúgium
útočisko pre obyvateľov zo širšieho okolia – hradisko sa mohlo stať v prípade potreby refúgiom.www.pamiatkynaslovensku.sk