Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
regál
regálne práva, súbor užitkových práv patriaci kráľovi, najmä príjmy z výmeny a razenia mincí, banského podnikania, obchodu so soľou, vyberanie mýta a tridsiatkov. Menšie regálne práva kráľ udeľoval šľachticom a mestám. Bolo to najmä právo trhu, mýta, pivovaru, výčapu vína, výseku mäsa, mlyna a podobne.www.pamiatkynaslovensku.sk