Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Regetovka - Chrám sv. Demetra veľkomučeníka
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Regetuvka
Lokalita
obec Regetovka, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Chrám postavený v roku 1893 v miešanom historizujúcom slohu s prevládajúcimi prvkami ukrajinského baroka a východoslovenského klasicizmu. Jednoloďová pozdĺžna stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou oktogonálnou vežou, s vencom zvukových okien a baňou. Interiér je krytý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Na parapete murovaného speváckeho chóru je letopočet 1893. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 23 - 24.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 24.
Bibliografia
www.regetovka.info
GPS
49.419708, 21.274411
49°25'10.9"N 21°16'27.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk