Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
regionalistika
vedný odbor, ktorý sa zaoberá kultúrou regiónov - uplatňuje vedecké poznatky pri ich výskume. Nie je novinkou v etnológií, ale predtým sa venoval hlavne väčším prácam, ako je napríklad Etnografický atlas Slovenska alebo monografiám, keď bolo treba určiť výskyt odevu v určitom regióne, keď bolo potrebné určiť lokálnu, územnú viazanosť určitého sociokultúrneho javu.www.pamiatkynaslovensku.sk