Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
rehoľa
mníšsky rádwww.pamiatkynaslovensku.sk