Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
relikvie
ostatky svätcov, najčastejšie sú to kostiwww.pamiatkynaslovensku.sk