Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Remetské Hámre - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Remetské Hámry, Hámre, Hámry
Lokalita
obec Remetské Hámre, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v prvej polovice 19. storočia. Jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. V interiéri lode sú pruské klenby s klenbovými pásmi, v presbytériu koncha. Vonkajšia úprava sa sústreďuje na hlavné priečelia s lomeným štítom, na ktorý dosadá nízka veža, krytá stanovou strechou. Na priečelí sú dve polkruhovo zakončené nepárne okná a okrúhle okienko, situované nad portálom. Medzi okienkom a portálom je štukový reliéf božieho oka. [1]
 

Vnútorné zariadenie v historických pseudoformách je z konca 19. storočia. [2]
 

Hlavný oltár je vyrezávaný z dreva, uprostred sa nachádza obraz Najsvätejšej Trojice – patrocínia chrámu. Po pravej strane obrazu stojí socha sv. Alžbety Uhorskej, z ľavej strany sa nachádza socha sv. Imricha. Oltár zapĺňa celú šírku a výšku zadnej steny presbytéria. Loď chrámu je zaklenutá troma poľami pruskej klenby, ktoré sú pokryté troma hlavnými stropnými maľbami. Ich motívmi sú Korunovanie Panny Márie, Reč na hore a nad organom zdobí klenbu sv. Cecília, patrónka hudobníkov. Na víťaznom oblúku je vyobrazený Kristus Kráľ a po bokoch z pravej strany slovanskí vierozvestovia sv. Cyril a Metod, z ľavej strany sv. Peter a Pavol. Jednomanuálový organ, nachádzajúci sa na chóre kostola, pochádza približne zo začiatku 20. storočia a je od firmy Rieger Ottó, Budapešť. Kazateľnica, ktorá bola postavená v podobnom štýle ako hlavný oltár, sa však nezachovala. V roku 1998 bola pre svoj zlý stav demontovaná a úzke schodíky vedúce na ňu zo sakristie zamurované. Na jej mieste dnes stojí socha sv. Antona. Hodnotná je aj socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vyrezávaná z dreva. Sochu sv. Jozefa zakúpili miestni chlapi ako znak vďačnosti za záchranu v druhej svetovej vojne. [3]
 

V zadnej časti kostola sa nachádza Kaplnka Panny Márie, ktorá slúži aj ako spovednica, vo vianočnom období ako Betlehem a vo Veľkonočnom trojdní ako Boží hrob. [4]
 

Významným medzníkom v histórii kostola bol 31.august 2008, kedy bol kostol slávnostne konsekrovaný Mons. Bernardom Boberom, arcibiskupom a metropolitom košickým. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Presbytérium prešlo v rokoch 2007 - 2008 rozsiahlou rekonštrukciou, pri ktorej bol vymenený podstavec pod hlavným oltárom, položená nová mramorová podlaha a inštalovaný nový obetný stôl spolu s ambónou a krstiteľnicou. [6]
 

Kostol prešiel v roku 2013 významnou rekonštrukciou exteriéru, pri ktorej bola kompletne zrekonštruovaná fasáda, odstránená strieška nad hlavným vchodom, nainštalovaný nový bleskozvod a odkvapové rúry. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v strede obce. Stojí po ľavej strane hlavnej cesty smerom na Morské oko, v parku. [8]
Fotogaléria
Remetské Hámre - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022Remetské Hámre - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022Remetské Hámre - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022Remetské Hámre - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022Remetské Hámre - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 25.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 25.
[3 - 8] www.dokostola.sk (10.9.2017)
GPS
48.844426, 22.182112
48°50'39.9"N 22°10'55.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk