Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Renčišov - Chrám sv. Kozmu a Damiána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Renčišov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1828. Jednoloďová stavba so segmentovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. V presbytériu je segmentová klenba s lunetami, v lodi valená klenba s podkasanými lunetami. Fasády sú hladké. Na veži, ktorej dolná časť tvorí plytký rizalit priečelia, sú termové okná. [1] Krytá je baňatou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je z prvej polovice 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola spomína barokový kalich z roku 1739. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 25.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 25.
Bibliografia
www.rencisov.sk
GPS
49.093870, 20.964594
49°05'37.9"N 20°57'52.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk