Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
renovácia
doplnenie chýbajúcej časti pamiatky novotvarom, zhotovenie pamiatky novým umeleckým činom. Platí tu zásada, že novotvar by mal zapadať do kontextu.www.pamiatkynaslovensku.sk