Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Repejov - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Repejov, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol, poľsko-ukrajinského typu, postavený v roku 1770 (niekde sa uvádza rok 1830). Obnovený bol v roku 1893. Je to trojpriestorová sakrálna stavba, skladajúca sa z presbytéria, lode a predstavanej veže, zaklenutá pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo ukončenými oknami. Strecha s tromi vežičkami (cibuľovité strechy s laternou) zdôrazňuje typickú trojpriestorovosť gréckokatolíckych chrámov. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias obnovy kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 26.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 26.
Bibliografia
www.repejov.sk
GPS
49.200856, 21.821796
49°12'03.1"N 21°49'18.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk