Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
reprodukcia
1. nahradenie časti v krajnom prípade celej pamiatky, ktorá sa zachovala v autentickom výraze, ak nie je možné ju v pôvodnej hmote technicky ďalej zachovať, opakovanou realizáciou v novej hmote
 

2. obraz, kópia skutočnosti, predmetu alebo udalosti inými prostriedkami. Môže mať podobu čisto technickej kópie iného umeleckého diela, ale aj podobu majstrovsky urobenej kópie. Umelci si budujú svoje zručnosti reprodukovaním, kopírovaním diel starých majstrov. Na skutočných umelcov však vyrastú až vtedy, keď prestávajú kopírovať. Niekedy umelci reprodukujú iné diela preto, aby vyjadrili nadväznosť kultúrnej tradície, alebo preto, aby sa dištancovali od určitej tradície. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 223.


www.pamiatkynaslovensku.sk