Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rešov - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rešov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1823 – 1826. Opravený bol v roku 1864, 1896 a po roku 1902. Ďalšie opravy prebehli bez vážnejších zásahov. Objekt je jednoloďový so segmentovým uzáverom presbytéria a do západného priečelia situovanou predstavanou vežou, vo vnútornom a vonkajšom vybavení riešený podľa analógií východoslovenských kostolov projektovaných stavebnou kanceláriou Komory. Vysoká sedlová strecha lode a gotizujúci ihlanec veže z roku 1896 alebo 1902 nezodpovedajú barokovo-klasicistickému charakteru stavby. Fasáda je členená lizénami a segmentovo zakončenými oknami. V klenáku hlavného portálu je letopočet 1823. [1]
 

Hlavný oltár s predstavaným ikonostasom je klasicistický z čias stavby kostola, opravený v roku 1864. Kazateľnica je klasicistická z 20. rokov 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 26.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 26.
Bibliografia
www.resov.ocu.sk
GPS
49.238749, 21.328888
49°14'19.5"N 21°19'44.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk