Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Reštaurovanie cimbalu z Nižnej Pokoradze
restaurovanie-cimbalu-z-niznej-pokoradze restaurovanie-cimbalu-z-niznej-pokoradze restaurovanie-cimbalu-z-niznej-pokoradze restaurovanie-cimbalu-z-niznej-pokoradze

 

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa Gemersko–malohontskému múzeu podarilo zabezpečiť komplexné zreštaurovanie cimbalu z obce Nižná Pokoradz pri Rimavskej Sobote. Nakoľko sa jedná o výnimočný zbierkový predmet dokumentujúci hudobnú kultúru Slovákov – repatriantov, jeho záchrana bola jednou z priorít múzea.
 

Cimbal bol vyrobený koncom 19. storočia v okolí obce Suchá Huta v Maďarsku. Odtiaľ sa dostal na Slovensko spolu so slovenskými repatriantmi presídlenými do Nižnej Pokoradze v roku 1947. Podľa údajov na karte druhostupňovej evidencie bol približne do 60. rokov 20. storočia občas používaný aj v oblasti Nižnej Pokoradze. V roku 1977 sa stal súčasťou etnologického fondu múzea.
 

Cimbal s rozmermi 1320/900 x 730 x 18 cm je zhotovený zo smrekového, bukového a orechového dreva. Pôsobenie ťahu strún v súvislosti s oslabenou konštrukciou spôsobilo deformáciu cimbalového dna. Chýbali tiež nohy a časť strunových jednotiek. Vzhľadom na havarijný stav a rozsiahle poškodenie cimbalu bol reštaurátorský zásah potrebný z dôvodu, aby sa zabránilo ďalšej degradácii daného zbierkového predmetu. V rámci reštaurátorského zásahu bol realizovaný dendrochronologický výskum na určenie roku vzniku pamiatky, dôsledné a citlivé čistenie drevených častí, impregnácia proti drevokaznému hmyzu, obnovenie dyhovania a osadenie nových nôh. Reštaurovanie cimbalu realizoval Ján Valovič, člen Komory reštaurátorov Slovenska, so špecializáciou na reštaurovanie historických hudobných nástrojov.
 

Cimbal z Nižnej Pokoradze má ako hudobný nástroj používaný v prostredí slovenských repatriantov, nielen umeleckú a historickú hodnotu, ale tiež význam pre dokumentáciu tradičnej kultúry slovenských repatriantov v regióne Gemer-Malohont. Vzhľadom na havarijný stav cimbalu nebola možná jeho prezentácia. Vďaka reštaurovaniu sa zvýraznila jeho muzeálna i estetická hodnota. Cimbal je sprístupnený verejnosti v etnologickej časti stálej vlastivednej expozície múzea.
 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk