Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
reštaurovanie kultúrnej pamiatky
osobitný druh obnovy kultúrnej pamiatky, výtvarného alebo umelecko-remeselného charakteruwww.pamiatkynaslovensku.sk