Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
revitalizácia
proces zhodnocovania zameraný na pozdvihnutie úrovne a životaschopnosti pamiatky alebo pamiatkového územia, ktoré časom degradovalo a z hľadiska budúceho vývoja sa dostalo do neperspektívneho postaveniawww.pamiatkynaslovensku.sk