Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Revúca - Kostol sv. Vavrinca diakona
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Revúca, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorogotický kostol postavený v druhej polovici 15. storočia. [1] Základ kostola tvorí staršia stavba zo začiatku 14. storočia, ktorá bola nahradená v druhej polovici 15. storočia súčasnou. [2] Loď bola renesančne upravená v 17. storočí. Sakrálny objekt upravili v roku 1892. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté rebrovou hviezdicovou klenbou s vyžľabenou klinovou profiláciou. Loď má velené klenby s lunetami. Južná predsieň je krytá krížovou hrebienkovou klenbou. V presbytériu je neskorogotické vežovité pastofórium s kovanou mrežou z 15. storočia, ktorú tvoria krížom na seba preložené železné prúty zdobené štvorlístkami a lomený gotický portál s diamantovým podstavcom. Fasády sú hladké, členené oknami a na presbytétiu aj gotickým opornými piliermi. [3] Na jednom z gotických oporných pilierov kostola sú vytesané slnečné hodiny, ktoré patria do vzácnej skupiny renesančných pamiatok technického charakteru. [4] Veža s klasicistickou úpravou je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [5] Predstavaná veža kostola mala barokovú strechu cibuľovitého tvaru, v roku 1879 ju klasicisticky upravili a dostala tvar do ihlanu. V nej sa dodnes nachádza zvon Jozef z roku 1820, najstarší zvon v Revúcej. Pred vežou stála druhá nižšia murovaná veža – zvonica z polovice 18. storočia, nazývaná i strážna veža, ktorá bola v roku 1892 zbúraná. Zvonica mala na prízemí veľkú miestnosť s oknom smerom na námestie, ktorá slúžila ako byt pre kampanátora – katolíckeho zvonára. [6]
 

Hlavný oltár je pseudogotický od rezbára Júliusa Fuhrmanna. Uprostred sa nachádzajú pôvodné neskorogotické tabuľové obrazy z čias okolo roku 1500, predstavujúce scény zo života sv. Quirina (vypočúvanie svätca pred vladárom, jeho bičovanie, stínanie a pochovávanie). Vedľa novšej sochy sv. Vavrinca sú po oboch stranách tabuľové maľby dvoch rádových svätcov a biskupa, z čias okolo roku 1500. [7]
 

Spolu so slávnym oltárom Majstra Pavla v Chyžnom tvoria jediné gotické oltárne maľby zachované na Gemeri. Za oltárom boli realizované sondy freskovej výmaľby, ktorá zatiaľ čaká na svoje odhalenie. [8]
 

Baroková krstiteľnica mušľovitého tvaru z červeného mramoru je z 18. storočia. [9]
 

Pravdepodobne niekedy v druhej polovici 15. storočia kostol obohnali kamenným múrom s troma vstupnými oblúkovými bránami. [10] Pri severnej bráne sa nachádza baroková nika so sochou sv. Jána Nepomuckého. [11] Okolo kostola bol pôvodne aj prvý revúcky cintorín. [12]
 

Gotický kostol je najstarším svedkom premien mesta a patrí medzi jeho najcennejšie architektonické pamiatky. [13] Patrí medzi menej známe gotické sakrálne pamiatky Gemera, napriek jeho architektonickej výnimočnosti. [14]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1985 pri obnove exteriéru kostola boli v západnej časti južnej steny lode objavené drobné zvyšky stredovekých nástenných malieb so scénou Kalvárie a kľačiacou postavou biskupa, pravdepodobne z konca 15. storočia. Maľbu vytvorili technikou pravej fresky a je dokladom niekdajšej výzdoby kostola. [15]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti mesta.
Fotogaléria
Revúca - Kostol sv. Vavrinca diakona foto © Patrik Kunec 9/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 28.
[2] KOSTOL SV. VAVRINCA V REVÚCEJ https://id-id.facebook.com/gotickacesta/posts/1463460657336566/ (16.1.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 28.
[4] https://tic.revuca.sk/pamiatky-v-meste.html (16.1.2023)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 28.
[6] https://tic.revuca.sk/pamiatky-v-meste.html (16.1.2023)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 28.
[8] KOSTOL SV. VAVRINCA V REVÚCEJ https://id-id.facebook.com/gotickacesta/posts/1463460657336566/ (16.1.2023)
[9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 28.
[10] https://tic.revuca.sk/pamiatky-v-meste.html (16.1.2023)
[11] KOSTOL SV. VAVRINCA V REVÚCEJ https://id-id.facebook.com/gotickacesta/posts/1463460657336566/ (16.1.2023)
[12 - 13] https://tic.revuca.sk/pamiatky-v-meste.html (16.1.2023)
[14] KOSTOL SV. VAVRINCA V REVÚCEJ https://id-id.facebook.com/gotickacesta/posts/1463460657336566/
[15] https://tic.revuca.sk/pamiatky-v-meste.html (16.1.2023)
Bibliografia
www.revuca.sk
GPS
48.684329, 20.113620
48°41'03.6"N 20°06'49.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk