Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Revúca - Mestský cintorín
Lokalita
obec Revúca, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Mestský cintorín je dôležitým miestom histórie Revúcej, kde sú pochované významné osobnosti cirkevného, národného, duchovného a spoločenského života. Mnohé z nich sa natrvalo zapísali nielen do dejín mesta Revúca a regiónu Gemer-Malohont, ale stali sa aj súčasťou histórie celej krajiny. [1]
 

Na cintoríne odpočívajú slovenskí národovci Samuel Reuss, Samuel Ormis, Július Botto, ktorých hroby boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Ďalej sú na cintoríne pochované ďalšie významné osobnosti slovenského národného života - Ľudovít Adolf Reuss, Adolf Titus Reuss, Ing. Július Gustáv Reuss, Matej Nandrássy, Karol Pavol Štefančok, Jozef Kvetoslav Holub, Ján Kordoš. Svoje hroby majú na cintoríne i študenti Prvého slovenského gymnázia Rudolf Viest, Martin Čech, Gustáv Viest a Mária Remenyiková, rod. Bohuráthová. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v severozápadnej časti mesta.
Poznámky
[1 - 2] https://tic.revuca.sk/pamiatky-v-meste.html (25.1.2023)
Bibliografia
www.revuca.sk
GPS
48.688502, 20.111850
48°41'18.6"N 20°06'42.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk