Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Riečka - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Rečka
Lokalita
obec Riečka, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kostol s klasicistickou úpravou, ktorý pochádza z roku 1682. Obnovený bol v roku 1778, keď dostal kazetový strop. Sakrálny objekt renovovali koncom 19. storočia. Ide o sieňový priestor so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. V interiéri je drevený maľovaný kazetový strop a drevená protestantská empora. Veža je zakončená cibuľou. Hlavná fasáda je členená pilastrami, bočné lizénami. [1]
 

Drevená kazateľnica je z čias okolo rokov 1840 – 1850. Na empore sú stupňovité, hrubo tesané lavice, z konca 17. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 29.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 29.
GPS
48.340091, 20.328524
48°20'24.3"N 20°19'42.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk